Kontakt

                                             Tiger Agency - Všetky kontakty na nás...

                                            Telefón:                       +421 903 857 527
                                                                                                         
                                                                         +421 940 979 979 

                                       E-mail:                        igor@tigeragency.sk

                                          Web:                         www.tigeragency.sk

                  Fakturačná adresa:                        Igor Koller - TIGER AGENCY

                                                                           L. Novomeského 1229/5

                                                                            977 01 Brezno

                                            IČO:                         46 332 421

                                            DIČ:                         1077167993

                                      IČ DPH:                         SK1077167993

                    Bankové spojenie:                         ČSOB, a.s., č.ú.: 4017677649/7500

                                          IBAN:                          SK23 7500 0000 0040 1767 7649                   

                   

                                            

                                                        Naši partneri